Podstawowe zabiegi resuscytacyjne:

Osoba porażona nie reaguje na bodźce:

  • zawołaj o pomoc,
  • udrożnij drogi oddechowe.

Nadal brak prawidłowego oddechu:

  • zadzwoń na numer 112 lub krajowy numer ratunkowy 999,
  • rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (30 uciśnięć klatki piersiowej, następnie 2 oddechy ratownicze w przypadku osoby dorosłej; czynność powtarzać aż do przybycia pogotowia ratunkowego).