Niebezpieczne przepięcia instalacji elektrycznej powstają najczęściej wskutek bliskich lub bezpośrednich wyładowań atmosferycznych lub w wyniku procesów łączeniowych odbiorników, które wyposażone są w dużą moc.
System zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zapobiega temu niebezpieczeństwu.