Tak, jeśli podłączy się ją do odpowiednich styków w automatyce. Można sterować nią także z centralki alarmowej poprzez manipulator – pamiętać należy o położeniu w tym celu odpowiedniej ilości przewodu.
Najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalnemu elektrykowi!