W nowych instalacjach wymagane są także:

  • uziemienie – jego podstawowym elementem jest uziom (fundamentowy, otokowy lub pionowy), chroniący przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia na obudowie niezabezpieczonego urządzenia elektrycznego, a także styk ochronny (bolec), który połączony jest z uziomem,
  • ograniczniki przepięć – zabezpieczają domowe urządzenia przed zniszczeniem w przypadku przepływu zbyt dużych prądów; należy zastosować ograniczniki kilku klas.