Wyłączniki te chronią mieszkańców domu przed porażeniem prądem elektrycznym.
Jak to działa?
Gdy ktoś z domowników dotknie przedmiotu pod napięciem (na przykład uszkodzonego urządzenia elektrycznego lub uszkodzonego przewodu izolacyjnego), wyłączniki przerywają przepływ prądu w obwodzie, co zabezpiecza nas przed porażeniem.
Najlepiej wyposażyć dom w kilka wyłączników różnicoprądowych (przy każdym obwodzie), dzięki czemu jedno uszkodzenie nie pozbawi nas prądu w całym domu.
Chętnie pomogę Państwu wybrać odpowiednią czułość wyłączników oraz doradzę Państwu ich rozmieszczenie.